Erfpacht

In sommige gemeenten in Nederland wordt de grond uitgegeven in erfpacht. De eigenaar van de opstallen (het fysieke vastgoed) pacht de grond, meestal van de gemeente. De voorwaarden (voortdurend of eeuwigdurend) verschillen sterk per buurt of gemeente. In sommige gevallen moet voor het uitvoeren van een vergunning (publiekrechtelijk) toestemming gevraagd worden aan de eigenaar van de grond (privaatrechtelijk).

Ook kan een bebouwing of bestemmingswijziging effect hebben op de hoogte van de canon. In sommige gevallen is een herziening van de canon noodzakelijk. Vergunningsadvies.nl adviseert u over de mogelijke effecten van de vergunningsaanvraag op uw erfpactcontract.

Start vandaag!

Direct weten of u een vergunning nodig heeft en
hiervoor in aanmerking komt? Doe de
vergunningcheck

Vergunningcheck