Doorlooptijd

De doorlooptijd van een vergunningsaanvraag verschilt per type vergunningsaanvraag. In principe moet de gemeente een aanvraag binnen 8 weken afhandelen. Deze termijn kan eenmaal, zonder opgaaf van reden worden verlengd met 6 weken. Bij meer ingewikkelde vergunningstrajecten, bijvoorbeeld kadastrale splitsingen of wijzigen van monumenten is vaak meer tijd nodig omdat de gemeente bij de diverse adviseur om advies moet vragen.

Indien een vergunning niet binnen de termijn van 14 weken (in het geval van omgevingsvergunningen) wordt afgehandeld ontvangt u de vergunning van rechtswege. In dat geval wordt zonder een specifiek ambtelijk of bestuurlijk oordeel de vergunning aan u toegewezen.

Start vandaag!

Direct weten of u een vergunning nodig heeft en
hiervoor in aanmerking komt? Doe de
vergunningcheck

Vergunningcheck