Erfpacht splitsen

Voor het kadastraal splitsen van een gebouw dat gelegen is op erfpachtgrond moet in de meeste gevallen toestemming gevraagd worden aan de eigenaar van de grond. In de meeste gevallen, bijvoorbeeld in Amsterdam, is de eigenaar van de grond de gemeente. Onder voorwaarden kan de gemeente meewerken aan het wijzigen van het bestaande erfpachtrecht. Een wijziging van het erfpachtrecht zal in de meeste gevallen leiden tot een verhoging van de canon.

Voor de meeste gemeenten wordt alleen medewerking verleend aan het splitsen van een erfpachtrecht als alle noodzakelijke vergunningen onherroepelijk zijn verleend. Laat u daarom goed informeren voordat u start met het splitsen van een gebouw dat gelegen is op erfpachtgrond.

Vergunningcheck

Anderen bekeken ook:

Doe de vergunningcheck om te bekijken wat bij uw pand de mogelijkheden zijn voor het splitsen van erfpacht.

Inschatting bouwkosten

Benieuwd naar de hoogte van de (ver)bouwkosten? Onze adviseurs geven altijd een grove inschatting van de te verwachten bouwkosten van uw plan.

Aanvraag bouwkosten

Start vandaag!

Direct weten of u een vergunning nodig heeft en
hiervoor in aanmerking komt? Doe de
vergunningcheck

Vergunningcheck