Bouwkundig splitsen vergunning

Voor het bouwkundig splitsen van een gebouw (bijvoorbeeld een woonhuis) is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Afhankelijk van het bestemmingsplan is bepaald of het bouwkundig splitsen van een gebouw is toegestaan.

De gemeente toetst bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwkundig splitsen of de nieuw te realiseren woningen voldoen aan een aantal voorwaarden uit het Bouwbesluit 2012. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een adequate draagconstructie, brandveiligheid, daglicht en verse lucht. Door het bouwkundig splitsen van uw pand is het mogelijk de nieuw te vormen woningen (of bedrijfsruimten) los van elkaar te verhuren. '

Vergunningcheck

Anderen bekeken ook:

Doe de vergunningcheck om te bekijken wat bij uw pand de mogelijkheden zijn voor een bouwkundige splitsingsvergunning.

Inschatting bouwkosten

Benieuwd naar de hoogte van de (ver)bouwkosten? Onze adviseurs geven altijd een grove inschatting van de te verwachten bouwkosten van uw plan.

Aanvraag bouwkosten

Start vandaag!

Direct weten of u een vergunning nodig heeft en
hiervoor in aanmerking komt? Doe de
vergunningcheck

Vergunningcheck