Wolfskuil of koekoek vergunning

Om de daglichttoetreding en verse lucht voorziening van verblijfsruimten in een kelder te verbeteren kunnen aan de voor-, zij- of achtergevel koekoeks worden gerealiseerd. Koekoeks zijn halfopen betonnen constructies die zich onder het maaiveld bevinden waarin een kozijn is bevestigd. Een wolfskuil is een verlenging van de kelderbak over de volledige breedte van de kelder waardoor een kozijn t.b.v. de daglichttoetreding over de volledige hoogte kan worden gerealiseerd. Het realiseren van een koekoek of wolfskuil is altijd vergunningplichtig.

Vergunningcheck

Anderen bekeken ook:

Doe de vergunningcheck om te bekijken wat bij uw pand de mogelijkheden zijn voor het realiseren van meer daglichttoetreding in de kelder door middel van een koekoek of wolfskuil.

Inschatting bouwkosten

Benieuwd naar de hoogte van de (ver)bouwkosten? Onze adviseurs geven altijd een grove inschatting van de te verwachten bouwkosten van uw plan.

Aanvraag bouwkosten

Start vandaag!

Direct weten of u een vergunning nodig heeft en
hiervoor in aanmerking komt? Doe de
vergunningcheck

Vergunningcheck